Przejścia graniczne

Międzynarodowe drogowe przejście graniczne Białowieża – Piererow

  • przejście przeznaczone jest dla ruchu pieszego i rowerowego; samochody należy zostawiać na parkingu w Białowieży lub Gródkach;
  • przejście przekracza się na zasadach obowiązujących przepisów granicznych i celnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Godziny otwarcia przejścia:

1 październik – 31 marzec czynne w godz. 8:00 - 18:00 (czas polski)
1 kwiecień  – 30 wrzesień czyne w godz.  8:00 - 20:00 (czas polski)

Punkt wymiany walut na Białorusi
Godziny otwarcia punktu wymiany walut w Kamieniukach, ul. Sowietskaja 1
w
torek – sobota: 9:00 - 17.00; przerwa 14:00 - 15:00

Z punktów wymiany walut można również skorzystać w Hajnówce
Włodzimierz Litwiniuk, Biuro Usług Turystycznych i Kantor Wymiany Walut, ul. 3 Maja 45
Kazimierz Zachaj, ul. 3 Maja 47

Do przekroczenia granicy potrzebny jest aktualny paszport oraz wiza

Wizy uprawniające do wjazdu na teren Republiki Białoruś można otrzymać w Konsulacie Republiki Białoruś w Białymstoku.

Konsulat Generalny Republiki Białoruś
ul. Elektryczna 9, 15-080 Białystok
tel. +48 85 664 99 46 (w sprawach wiz)
tel. +48 85 664 99 40 (sekretariat)
fax. +48 85 664 99 58, e-mail: [email protected]
czynne: poniedziałek – piątek: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Godziny przyjęć interesantów w sprawie wiz
 9:00 - 11:45 - przyjmowanie wniosków wizowych
15:00 - 16:00 - odbior paszportów

W celu otrzymania jednokrotnej lub dwukrotnej wizy z okresem ważności do 30 dni, należy złożyć następujące dokumenty:

  • wypełniony drukowanymi literami i podpisany osobiście formularz wniosku o wydanie wizy;
  • jedno kolorowe zdjęcie 3 х 4 cm;
  • paszport - powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy;
  • ubezpieczenie zdrowotne firmy Europa, lub innych firm białoruskich; ubezpieczenie powinno pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy;
  • jeżeli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem;

Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy należy składać nie wcześniej niż 3 miesiące przed zaplanowaną podróżą.

Czas oczekiwania na wizę:

  • w trybie normalnym – 5 dni roboczych
  • w trybie ekspresowym – 48 godzin

Taryfa opłat konsularnych dla obywateli Polski – wiza prywatna

Typ wizy/tryb wydawania Normalny (eur) Ekspresowy (eur)
jednokrotna 25 50
dwukrotna 35 60
wielokrotna do 90 dni 60 85
grupowa 10 35
Informację pochodzą ze strony internetowej www.turystyczna.hajnowka.pl.