Pozostałości dworu myśliwskiego na „Starej Białowieży ”

Badane w latach 2006, 2007, 2008 pozostałości zabudowy z XV/XVI w. Znaleziono kamienne fundamenty dwóch pieców kaflowych, z których zachowały się liczne kafle tzw. garnowe oraz płytowe zdobione i glazurowane. Wskazuje to na wyjątkowy charakter znajdującej się tam zabudowy, mogącej być pierwszym myśliwskim dworem królewskim na terenie Puszczy Białowieskiej.