Cerkiew Świętych Braci Machabeuszy w uroczysku Krynoczka

Krynoczka.

Lokalizacja na mapie