Wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe „uroczysko Teremiski-Dąbrowa”

Badane w roku 2006 cmentarzysko kurhanowe z IX-X w. składające się z 24 różnej wielkości kopców ziemnych, otoczonych rowami i zawierających groby ciałopalne. Szczątki zmarłych składane były na szczytach kopców, w których nasypach nie znaleziono niczego poza drobnymi fragmentami glinianych naczyń. W jednym z przebadanych kurhanów znaleziono fragment spalonej konstrukcji drewnianej.