Michnówka – Siemianówka (szlak łącznikowy czarny)

Szlak łącznikowy czarny (Michnówka - Siemianówka).


Lokalizacja na mapie