Masiewo – Uroczysko „Głuszec” (szlak czerwony)

Szlak ten prowadzi dookoła dawnego rezerwatu „Głuszec”, włączonego w 1996 roku do Białowieskiego Parku Narodowego. Znajdują się tam torfowiska wysokie i wiele gatunków chronionych roślin (np. widłak cyprysowy). Trasa częściowo pokrywa się z Wilczym Szlakiem i biegnie przez Obręb Ochronny Hwoźna.


Długość trasy: 6,5km

Lokalizacja na mapie