Krajobrazy Puszczy

Nadleśnictwo Białowieża wytyczyło ścieżkę „Krajobrazy Puszczy”, prezentującą różne zbiorowiska leśne oraz zjawiska towarzyszące działalności człowieka w środowisku naturalnym – od wylesień na potrzeby osadnicze i rolnicze, aż po odnowienia lasu stosowane w gospodarce leśnej. Mogą tu Państwo zobaczyć różne, głównie wilgotne siedliska leśne: olsy i olsy jesionowe (łęgi), a także lasy położone na wyniesieniu morenowym. W sumie wyznaczono 19 przystanków. Ścieżka wiedzie z siedziby Nadleśnictwa Białowieża, poprzez rezerwat „Wysokie Bagno”, do Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”.


Długość trasy: 5,3km

Lokalizacja na mapie