Kolejką Wąskotorową z Hajnówki do Topiła

Ścieżka edukacyjna wzdłuż kolejki wąskotorowej wiodąca z Hajnówki do Topiła. Można przebyć ją pieszo, rowerem lub właśnie kolejką, zapoznając się z różnymi typami siedlisk leśnych oraz siedlisk nieleśnych w dolinie rzeki Leśnej.


Długość trasy: 11,6km

Lokalizacja na mapie