Questy w Białowieży

Questy w Białowieskim Parku Narodowym

 

LOGO

 

 

 

LOGO

 

 

 

 

 1. BIAŁOWIEŻA CARSKA
  Opiekun: Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN, Park Pałacowy w Białowieży,
  email: [email protected],
  tel. 603 661 288
 2. MIESZKAŃCY PARKU PAŁACOWEGO
  Opiekun: Ośrodek Edukacji Przyrodniczej BPN
  email: [email protected]
 3. ŚLADAMI DAWNEGO OSADNICTWA W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
  Opiekun: Obwód Ochronny Zamosze, leśniczy BPN Jerzy Adamiuk,
  tel. 607 332 489
 4. DAWNE BIAŁOWIESKIE ZAWODY
  Opiekun: Urząd Gminy Białowieża,
  e-mail: [email protected]

 

Pobierz ulotki:

 

Ulotki w wersji papierowej są dostępne w:

 • Starostwie Powiatowym w Hajnówce, w Wydziale Promocji i Rozwoju, tel. 85 682 30 46, ul. A. Zina 1
 • Biurze LOT (Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej), ul. 3 Maja 45, tel. 85 682 43 81

_________________________________________________________________________

Tekst opracowany przez Lokalną Organizację Turystyczną „Region Puszczy Białowieskiej”.