PUSZCZAŃSKI SYMBOL

Zima powoli opuszcza białowieskie polany, łąki, lasy… Odchodzi i to kolejny rok z rzędu, który nie pozostawia po sobie obfitych opadów białego puchu, siarczystego mrozu – dwóch jakże symbolicznych elementów dla naszych wschodnich kresów, w jeszcze nie tak dalekiej przeszłości.

Takie warunki przyrodnicze sprawiają, że białowieski „Król Puszczy” – Żubr europejski (Bison bonasus), podobnie jak pozostałe zwierzęta stadne, nie zbija się w bardzo liczne grupy, a tworzy zazwyczaj mniejsze skupiska osobnicze w głębi lasu, pobliżu miejsc dokarmiana bądź okolicznych terenów użytkowanych rolniczo.

Na obszarze Nadleśnictwa Białowieża mamy przyjemność często obserwować to wspaniałe zwierzę. Największe zgrupowania, żubry tworzą przy brogach, czyli tam, gdzie na co dzień mogą liczyć na pomoc człowieka jeśli chodzi o uzupełnianie bazy pokarmowej. Pojawiały się oczywiście i większe stada, liczące nawet do 40 osobników. Była to grupa, w której na początku stycznia br. zaobserwowaliśmy bardzo małego cielaczka. Malec prawdopodobnie narodził się pod koniec grudnia 2019 roku. Cielak był także widziany na żywo w pierwszych dniach lutego, kiedy dumnie kroczył ze stadem jak przystało na „Króla Puszczy”.

Warto także wiedzieć, że na przełomie zimy i wiosny, zgrupowania zimowe żubrów stają się mało stabilne i zaczynają się rozpadać na mniejsze grupy. Jest to okres swobodnych wędrówek w poszukiwaniu naturalnego żeru. Podstawowymi jednostkami socjalnymi populacji są grupy mieszane i grupy byków. Grupy mieszane utworzone są przez krowy, młodzież 2-3 letnią, cielęta i okresowo dorosłe byki. W populacji polskiej średnia wielkość grupy mieszanej wynosi obecnie kilkanaście sztuk.