Zachylnik błotny (Thelypteris palustris)

  • Paprocie Paprocie

Zachylnikowate (Thelypteridaceae)

 

Wieloletnia paproć z długimi kłączami, z których pojedynczo wyrastają prosto stojące, delikatne liście, długości 30-80 cm. Ogonek liściowy tak długi jak blaszka. Blaszka lancetowata, podwójnie pierzasto złożona. Odcinki drugiego rzędu podłużne, tępo zakończone, całobrzegie. Kupki zarodni okrągłe. Zarodnikuje: VII-IX. Rośnie na glebach wilgotnych do mokrych, żyznych i średnio żyznych. Występuje w olsie porzeczkowym i torfowcowym, dominuje w brzezinie bagiennej, rzadziej spotykany w łęgu jesionowo-olszowym występuje także mokrych łąkach torfowych i torfowiskach niskich.

 

Opisy sporządził zespół Samodzielnego Zakładu Botaniki Leśnej SGGW w Warszawie: L. Witkowska-Żuk, K. Marciszewska, W. Ciurzycki, A. Obidziński, P. Zaniewski.